Termos e condicións de uso do arquivo dixital do Concello de Foz

Ao acceder e utilizar o arquivo dixital de fotografías propiedade do Concello de Foz, vostede acepta os seguintes termos e condicións de uso:

  1. O arquivo dixital de fotografías é propiedade do Concello de Foz e está protexido polas leis de propiedade intelectual aplicables. O usuario non adquire ningún dereito de propiedade sobre o arquivo dixital de fotografías ao utilizalo.
  2. O usuario non ten dereito a vender, comercializar ou difundir as fotografías con fins comerciais. O uso comercial das fotografías está estritamente prohibido e constitúe unha violación dos dereitos de propiedade intelectual do Concello de Foz.
  3. O usuario pode utilizar as fotografías para fins non comerciais, como fins educativos, investigativos ou persoais, sempre e cando se cite claramente a fonte e se respecten os dereitos de propiedade intelectual do Concello de Foz.
  4. O usuario non ten dereito a modificar, alterar ou manipular as fotografías sen autorización previa do Concello de Foz. O usuario tampouco pode utilizar as fotografías dunha maneira que poida danar a reputación do Concello de Foz ou de terceiros.
  5. O usuario é responsable de obter calquera permiso adicional que poida ser necesario para utilizar as fotografías de acordo cos termos e condicións de uso establecidos neste documento.
  6. O Concello de Foz resérvase o dereito de modificar estes termos e condicións de uso en calquera momento e sen previo aviso. A versión actualizada dos termos e condicións de uso será publicada nesta páxina.

Ao utilizar o arquivo dixital de fotografías do Concello de Foz, o usuario acepta cumprir cos termos e condicións de uso establecidos neste documento. O incumprimento destes termos e condicións de uso pode resultar na revocación do acceso ao arquivo dixital de fotografías e en accións legais por parte do Concello de Foz.